Flex Momentum - bedre risikospredning og robuste afkast
DA | EN

Flex Momentum – Strategi

Strategien i Falcon Flex Momentum er en multifaktor strategi, der har til formål at skabe en portefølje bestående af de aktier, som på faktorniveau er mest attraktive. Læs mere herunder.

AKADEMISK BELYST

Strategien i Falcon Flex Momentum er baseret på et solidt teoretisk fundament omkring eksistensen af momentum i de finansielle markeder samt vores egen omfattende research. Momentum kan ikke alene observeres i regioner og aktivklasser, men kan også ses i de enkelte investeringsfaktorer.

Strategien i Falcon Flex Momentum er inspireret af blandt andet AQR’s Factor Momentum Everywhere (Gupta & Kelly, 2019), som demonstrerer, at en faktorstrategi baseret på absolut momentum kan tilføre en portefølje væsentlig værdi.

Falcon Flex Momentum drager fordel af den omfattenede forskning, som viser, at investeringsfaktorer forventes at belønne en tålmodig og disciplineret investor med bedre afkast end indeksafkastet over tid.

Fra akademisk side er der fundet en række pålidelige og praktisk anvendelige investeringsfaktorer:

FLEKSIBEL ALLOKERING MELLEM FaKTORER

Med henblik på at skabe robuste afkast investeres der kun i aktier, som kan klassificeres indenfor mindst to af disse fire investeringsfaktorer på én gang. For eksempel at aktien både er en value- og en momentumaktie, eller er en aktie med både lav volatilitet og høj kvalitet.

Afkastet på de fire investeringsfaktorer ændrer sig over tid, og der sker en løbende ændring i allokeringen til netop de faktorer, som har den bedste og mest robuste performance. Det betyder, at nogle faktorer vil være overvægtede, mens andre faktorer vil være undervægtede. Disse vægte ændrer sig løbende.

I perioder, hvor én eller flere investeringsfaktorer ikke er i favør relativt til den generelle markedsudvikling, investeres en del af porteføljen i globale indeks-ETF’er.

 

INVESTERINGSPROCES

Med udgangspunkt i performance relativt til markedet og relativ performance til andre faktorer tildeler multifaktorstrategien en vægt til hver enkelt investeringsfaktor.

Hvis ingen eller få faktorer er i favør, tildeles der en større vægt til markedsfaktoren. Herefter filtreres investeringsrammen for aktier, som er eksponeret mod mindst to af de fire investeringsfaktorer og aktiernes vægt kalibreres ud fra faktorvægten; Jo flere faktorer aktien er eksponeret mod og jo højere faktorvægt, desto højere vægt i porteføljen.

Porteføljen justeres én gang månedligt.