Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum

Målet i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering. Baseret på risikojusteret momentum spredes investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer afhængig af det aktuelle markedsklima. Porteføljemidlerne allokeres f.eks. helt eller delvist væk fra aktier, når stærke storme blæser ind over aktiemarkederne.


MÅLET er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når mange markeder er i positiv momentum – og i mindre grad, når mange markeder er i negativ momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer baseret på momentum. I perioder hvor få aktivklasser/sektorer udviser positivt momentum, og de finansielle markeder derfor generelt er faldende, er en del af strategien at placere op til 50% af porteføljemidlerne kontant.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og mulighed for at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbevarelse, når store markedskriser indtræffer. Det giver sikkerhed og ro.


Falcon Flex som porteføljeelement

Med Falcon Flex tilbydes en fleksibel investeringsløsning, der passer godt ind i tankerne bag en klassisk porteføljesammensætning, fordi fordelingen af henholdsvis sikre og mere afkastgivende aktiver løbende og automatisk bliver justeret baseret på aktuelt momentum på både aktivklasse- og sektorniveau.


Forstå strategien


Hold dig opdateret - Med valgfri frekvens

Hold dig opdateret - Med valgfri frekvens

Loading...