DA | EN
Farvede luftballoner

Flex Momentum – Strategi

Med udgangspunkt i en balanceret fordeling mellem aktier og obligationer er strategien i Falcon Flex Momentum at vægte aktivklasser og geografiske markeder ud fra deres momentum. Vægtningen sker via en momentumbaseret aktivallokering, der tager hensyn til de enkelte aktivers volatilitet og korrelation.

Strategien i Falcon Flex er forankret i et solidt teoretisk fundament omkring momentum og markedspsykologi, og er inspireret af blandt andet Protective Asset Allocation (Keller & Keuning, 2016) og Elastic Asset Allocation (Keller & Butler, 2014) samt vores egen omfattende research. Læs mere nedenfor.

Investering via ETF’er

Porteføljemidlerne investeres ud fra momentumberegninger i henholdsvis aktier i udviklede og vækstlande samt stats-, virksomheds- og højtforrentede obligationer, råvarer og guld via meget likvide børsnoterede indeksfonde – såkaldte ETF’er.

Som beskrevet længere nede på siden, er der mulighed for, at 50% af porteføljemidlerne kan placeres kontant, i praksis via korte europæiske statsobligationer.

Kombination af relativT og absolut momentum

Hver 3. uge tages der jævnfor vores delporteføljekoncept stilling til sammensætningen af ¼ af porteføljen. Det foregår på baggrund af beregninger, som udvælger de ETF’er, der har det højeste risikojusterede momentum. Beregningerne er den samme type relative momentumberegninger, som vi anvender i vores aktiebaserede fonde Falcon Danske Aktier Momentum og Europe Momentum.

Læs eventuelt mere om de forskellige typer af momentum her.

Vægtning og korrelationsjustering

Når ETF’erne er udvalgt, vægtes de dels i forhold til deres risikojusterede momentum samt deres korrelation med andre værdipapirer. Det kan for eksempel indebære, at den ETF som ved en reallokering af en delportefølje har mindst risikojusteret momentum vil blive mervægtet, hvis den er lavt korreleret med andre værdipapirer. Det sikrer en højere grad af diversifikation i porteføljen.

Mulighed for kapitalbevarelse via kontantandel

I perioder hvor relativt få af momentumberegningerne er positive, og de finansielle markeder derfor generelt er faldende, allokeres op til 50% af porteføljemidlerne til kontanter – i praksis via korte europæiske statsobligationer.

Hver 2. uge tages der også stilling til om kontantandelen skal ændres. Det foregår ved at der beregnes absolut momentum på en lang række indeks for flere forskellige aktivklasser. Resultatet er en form for temperaturmåling på de globale finansielle markeder: Jo flere indeks og aktivklasser, der har negativt momentum, jo mere øges kontantandelen. Kontantandelen kan dog maksimum udgøre 50% af porteføljeværdien. Dette sikrer, at vi ikke ”står på sidelinjen” udelukkende med obligationer i de tilfælde, hvor en større krise ikke materialiserer sig.

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken