Fama & French: The premier anomaly is momentum. Læs om artiklen her.
DA | EN
Momentum - Falcon Invest

The premier anomaly is momentum

I forskningsartiklen, Dissecting Anomalies, fra august 2008, undersøger professor Eugene F. Fama og professor Kenneth R. French robustheden af fem såkaldte aktiemarkedsanomalier.

Aktiemarkedsanomalier

Aktiemarkedsanomalier er fænomener, der strider imod den (tidligere) udbredte holdning om, at markederne er efficiente, og som har en betydning for det fremtidige afkast for aktier.

Momentumfaktoren, ofte refereret til som blot momentum, er en af de fem anomalier, som Fama og French undersøgte, og er den investeringsfaktor, som vi i Falcon Invest er eksperter i.  Således benytter alle vores fonde momentumfaktoren, når der udvælges værdipapirer til porteføljerne.

Hvad er momentum?

Kort fortalt er momentum en påvist tendens til at værdipapirer, der er steget eller faldet inden for det seneste halve til hele år – statistisk set – har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år.

Robusthed

For at en anomali kan karakteriseres som sådan og som værende robust og have praktisk anvendelse, bør den eksistere på tværs af alle “aktiestørrelser”. Det vil sige fra de mindste børsnoterede small cap selskaber, der ikke handles så meget, til de største børsnoterede large cap selskaber, hvor mange aktier skifter hænder hver dag.

De to professorer undersøgte robustheden af de fem anomalier ved at studere dem på tværs af mikro-, small- og large cap. Intuitionen bag dette var, at for eksempel mikrocapaktier, der kun udgør en lille del af den totale aktiemarkedsværdi, ikke nødvendigvis har nok handelsvolumen til, at vi som investorer kan drage fordel af anamolien.

The premier anomaly is momentum

Specifikt for momentum, som i sagens natur er mest interessant for os i Falcon Invest, viser resultaterne, at momentumanomalien i høj grad er tilstede i både mikro-, small- og large-cap segmenterne: ”…momentum returns are strongest for microcaps and weakest for big stocks, but they are impressive in all size groups” (s. 1663).

De overbevisende resultater for momentum relativt til de andre anomalier fik professorerne til at konkludere, at ”the premier anomaly is momentum” (s. 1653).

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken