Tanker om Falcon Invests afdækning af det aktuelle pres mod den danske krone

Der er aktuelt pres på den danske krone relativt til at bevare fastkurspolitikken i forhold til euro. Danmark har ført fastkurspolitik i mere end 30 år, først over for den daværende D-mark og siden over for euro.

Da den økonomiske og politiske situation i eurozonen er usikker, fremstår Danmark som en sikker havn (safe heaven), hvilket afstedkommer, at der er blevet købt massivt op i danske kroner.

Presset på kronen er øget markant efter den schweiziske nationalbank i midten af januar 2015 valgte at opgive sin fastkurs over for euro. Det resulterede i en øjeblikkelig styrkelse af schweizerfrancen, og der er blevet spekuleret i, at det samme scenarie vil udspille sig for den danske krone. Aktuelt giver medierne udtryk for at presset er stilnet af.

Hvad betyder det for Falcon Invest?

Hvis Nationalbanken vælger at opgive fastkurspolitikken og lader den danske krone flyde frit vil der, ud fra en skønsmæssig vurdering foretaget af selskabets ledelse og bestyrelse, ske en opskrivning og dermed styrkelse af den danske krones værdi relativt til for eksempel euro. En styrkelse af den danske krone vil alt andet lige medføre et tab på selskabets disponeringer i udenlandsk valuta.

Aktuelt er selskabets samlede eksponering mod udenlandsk valuta ca. 95%. Denne eksponering kan blive øget eller mindsket over tid. Da der er tale om en ekstraordinær situation, har ledelsen og bestyrelsen drøftet, hvorvidt der skal ske en afdækning (tegnes en form for forsikring) af selskabets valutarisiko eller ej.

Beslutningsprocessen

Vi har valgt ikke at afdække den aktuelle valutarisiko af følgende årsager:

Muligheder

Som medinvestor i Falcon Invest har man altid mulighed for at afdække sine Falcon Invest ejerandeles valutarisiko individuelt. Dette kan gøres på flere måder, og vi anbefaler, at man, såfremt man ønsker at undersøge mulighederne herfor, søger konkret og professionel rådgivning om egne finansielle forhold, for eksempel hos ens bank/investeringsbank.

Slutteligt vil vi gerne sige, at en styrkelse af den danske krone i vores optik, såfremt det måtte ske, ikke vil være et problem for selskabet eller vores medinvestorer, så længe man har en lidt længere tidsmæssig investeringshorisont.

Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående uddyber vi naturligvis gerne. Vi kan træffes via mail til [email protected] eller på telefon 38 14 66 00.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken