Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falder Falcon Invest ind under 20%-reglen/UCITS-direktivet?

Som de fleste andre kapitalforeninger falder Falcon Invests afdelinger ikke ind under UCITS-reglerne, men da vi jævnfør vores prospekt og vedtægter følger Lov om finansiel virksomhed §157a og §157b (tidligere§162 a-b) og kapitel 14 i Lov om investeringsforeninger m.v., anses investering af pensionsmidler i Falcon Invest i den henseende som investering i en investeringsforening, og der kan derfor investeres op til 100% af ens pensionsmidler per afdeling i Falcon Invest.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken