FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier har, til og med november 2023, givet et afkast på 472,4% siden opstarten for næsten 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

Siden opstarten har fonden klaret sig 149,9%-point bedre end sit sammenligningsindeks.

AFKAST I SÆRKLASSE

Vores afkast er blandt de allerbedste på danske aktier. Det uafhængige analysishus Morningstar vurderer løbende en lang række fondes afkast relativt til hinanden. Baseret på afkastet for de seneste 5 år har det udløst 5 ud af 5 mulige stjerner.

Vil man gerne have aktiv forvaltning på danske aktier, er Falcon Danske Aktier et oplagt valg, da strategien har vist sit værd på langt sigt. Lad os vælge de rigtige aktier for dig!

Herunder ses 5 års afkastet for alle relevante aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger, som investerer i danske aktier. Afkastet er blandt de højeste, mens risikoen er i den laveste kategori.

HØJT AFKAST

Vores medinvestorer har de seneste 5 år opnået et afkast, der ligger over gennemsnittet for både aktive og passive forvaltere på danske aktier. Det er opnået med en risiko, som ligger under gennemsnittet. Med andre ord er det risikojusterede afkast i top. Falcon tager risiko ud af din portefølje, sammenlignet med andre investeringsfonde, samtidig med, at afkastet er højt.

LAV RISIKO

I beregningen af risiko-ratingen fra Morningstar trækker sandsynligheden for tab mere ned end muligheden for gevinster. Et lavere, men mere stabilt og sikkert afkast, vægtes derfor højt. Et højt, men mere ustabilt og usikkert afkast vægtes lavere. Det er helt i tråd med, at de fleste investorer ønsker et stabilt langsigtet afkast med et minimum af risiko for tab af kapitalen.

René Engell

Falcon Danske Aktier har klaret sig bedre end sit sammenligningsindeks i 8 ud af 12 år. Fonden har en lang track record og en meget robust strategi.

Vi går langt udenom historier og spin. Med andre ord forelsker vi os aldrig i et selskab. Lad os vælge de rigtige aktier for dig.

René Engell

Porteføljemanager for Falcon Danske Aktier siden begyndelsen

Fakta

FALCON DANSKE AKTIER
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854313
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.002

ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i det danske C25-indeks samt de meste likvide danske large- og midcap aktier.
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.