Falcon C25 Momentum - Investerer i aktier i det danske OMX C25 indeks

Falcon C25 Momentum

Baseret på momentum udvælges investeringerne primært blandt aktierne i det danske C25 aktieindeks, dernæst blandt de meste likvide danske large- og midcap aktier. Vi benytter risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast – og har siden 2012 markant outperformet C20/C25 indekset.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Nøgletal

Afkast siden feb. 2012 239,2%
Annualiseret 20,2% p.a.
Indeværende år -0,9%
Afkast per børsluk 15. oktober 2018

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 98,00 per 16. okt kl. 16:00

Falcon C25 Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Afkast før denne dato er faktiske nettoafkast opnået med samme investeringsstrategi fra februar 2012 til børsnoteringen.

Disclaimer: Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Momentum strategi

MÅLET i Falcon C25 Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end det danske C25 GI indeks. Derudover er det vores mål, at du skal kunne læne dig tilbage og lade os klare arbejdet med investeringerne. Vi ønsker at give dig en langsigtet mulighed for et rigere liv, både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser og relationer, du i stedet kan skabe og bruge tiden på.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de mest likvide danske aktier i large- og midcap segmentet, der giver de bedste risikojusterede afkast.

FORDELENE ved at have Falcon C25 Momentum i porteføljen er, at du får diversifikation på strateginiveau og samtidig kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet –  både i teori fra akademisk hold samt i praksis i Falcon Invest.

Falcon C25 Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

 

Falcon C25 Momentum som portefølje element

Mød os til et 1-times gå-hjem-møde og få mere information om Falcon Invest fordelene SE BYER OG DATOER

Mød Andreas Linde
Investor i Falcon C25
& Falcon Europe
Andreas Linde, investor i Falcon C25 Momentum og Falcon Europe Momentum
Mød Finn Støy
Investor i Falcon Flex
Finn Støy, investor i Falcon Flex

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON C25 MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854313
Finanstilsynet FT-nr.: 24.326.002

ANBEFALET TIDSHORISONT
3 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i det danske C25-indeks samt de meste likvide danske large- og midcap aktier.
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken