Newton er citeret for, at han kunne: ”…calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people”.

Kapitalforvaltere i hele verden er på godt og ondt underlagt det samme fikspunkt og fascination af kalenderåret som målestok for noget særligt. Afkast nulstilles hver gang et nyt kalenderår begynder, og sidste års afkast sammenlignes med andre kapitalforvaltere. Vinderne og taberne kåres, og al fokus rettes mod det kommende år.

Det tager Jorden 365 dage at foretage sin rejse omkring solen. Det har skabt et fængende fikspunkt for os mennesker. Et kalenderår bliver vigtigt. Der er dog ikke nogen særlig grund til, at det skulle være det. Hvad der sker mellem den 1. januar og 31. december er reelt ikke særligt interessant. Det er ikke mere interessant, end hvad der sker mellem den 15. februar og de næste 364 dage.

LAD SÆSONEN FOR FORUDSIGELSER BEGYNDE

Når kalenderåret slutter, bliver det igen sæson for meninger om det kommende år. Finanshusene kommer med deres forudsigelser. For 2023 er det variationer af:

  • ”Det er vores forventning, at der vil være store udsving på de finansielle markeder”.
  • Vi forventer vigende inflation og rentestigninger samt opbremsning i vækst og indtjening.”
  • ”Vores syn på 2023 er, at vi er forsigtigt optimistiske i forhold til aktiemarkedet, men forvent høj volatilitet”.

Forudsigelserne er unøjagtige og går sjældent i opfyldelse. De er som regel forankret i stemningen og udviklingen fra året før. Eksempelvis var tolv forudsigelser af kursen for det amerikanske S&P 500 for 2022 helt forkerte. Selv det laveste kursmål (og dermed det mest pessimistiske) var næsten 15%-point for højt. 2021 var nemlig et meget positivt aktieår.

2022 var ikke det mest spændende investeringsår. Der er derfor en del skepsis omkring forventningerne til udviklingen i 2023. Konsensus blandt analytikerne fra 23 (prominente) finanshuse er, at S&P 500 vil stige med ca. 6%. Den mest optimistiske forudsiger en stigning på næsten 24%. Den mest pessimistiske gætter på et fald på -11,5%

PYSKOLOGISK BIAS PÅ SPIL

Som nævnt ovenfor er analytikernes forudsigelser ofte forankret i resultaterne for året før. Forankring er et kendt psykologisk bias, som gør mennesker mindre gode til at estimere og forudsige ting. Fænomenet blev populariseret i en række forsøg fra 70’erne, der var udtænkt af de kendte adfærdsforskere Amos Tversky og Daniel Kahneman.

Forskerne drejede en roulette, som var indstillet til enten at lande på 10 eller 65, uden at forsøgspersonerne vidste dette. Landede den på 10, blev de spurgt om, hvorvidt antallet af afrikanske lande udgjorde mere eller mindre end 10% af FN-landene. De fleste gættede på, at de udgjorde mere end 10%. Adspurgt om hvad andelen nøjagtigt var, gættede de gennemsnitligt på 25%.

Landede rouletten på 65 blev de spurgt om, hvorvidt antallet udgjorde mere eller mindre end 65%. Gennemsnittet mente, at det var mindre end 65%. Adspurgt om hvad andelen nøjagtigt var, gættede de gennemsnitligt på 45%.

Svaret var derfor forankret i, hvilket tal der dukkede op på rouletten. Det gjorde ingen forskel, at forankringspunktet (10 eller 65) var opfundet. Var tallet lavt, var estimatet lavt (25%). Var tallet højt, var estimatet højere (45%).

Når man ikke kender svaret på noget (for eksempel markedsudviklingen i 2023) bliver ens udgangspunkt (markedsudviklingen i det forrige år) et kraftigt forankringspunkt.

MARKEDET FALDER SJÆLDENT 2 ÅR I TRÆK

Måske sejrer den optimistiske analytiker, som spår en stigning på 24%? 2022 var det værste år siden Finanskrisen i 2008. Netop derfor behøver 2023 ikke blive et negativt år. Historien viser nemlig det modsatte. Finansmediet, Bloomberg, er kommet frem til, at det amerikanske S&P 500 indeks over de sidste 100 år sjældent er faldet 2 år i træk. Det er faktisk kun sket 4 gange. Sidst var efter teknologi-krakket (dot.com) fra 2000-2002:

 

Kilde: Bloomberg, Shiller-data samt egen tilvirkning.

Ser vi over de seneste 100 år, har der kun været 26 negative år. Af de 26 år er det efterfølgende år endt i plus i 19 af årene (73%). Det er meget gode odds. At afvente årelange markedsfald er en dårlig strategi med dårlige odds. Data viser, at sandsynligheden for, at der opstår flerårige markedsfald er lille.

Bevar optimismen og invester løbende – både i gode og dårlige tider. Det er en vinderstrategi. Aktiemarkederne stiger over tid.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.