Denne artikel er den 2. i en serie af artikler om indeksinvesteringer og Exchange Traded Funds (i det følgende benævnt ETF’er) udgivet af Falcon Fondsmæglerselskab. Artiklerne giver indsigt i indeksinvestering, således at man som investor bliver bedre klædt på til at tage gode og robuste investeringsbeslutninger.

I nærværende artikel har vi beskrevet, hvordan man kan implementere aktive valg i sin aktieportefølje ved at anvende ETF’er, der er eksponerede mod selskaber fra specifikke geografiske regioner eller lande.

At overvægte eller undervægte aktier fra udvalgte geografier er en god strategi, men den virker kun efter hensigten, hvis man regner rigtigt – hvilket ikke er så simpelt, som det umiddelbart lyder.

Når det er beregnet, hvordan porteføljen skal implementeres i praksis, er det essentielt at forholde sig til udbyderens valg at strategi, idet der er meget store forskelle på afkastene i investeringsfonde, der tilsyneladende er identiske.

Klik på billedet for at læse artiklen (PDF). Læs eller genlæs den første artikel her.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.