Er det risikofyldt at geninvestere i et marked, der er steget efter man har været ude i for eksempel 1 år?

Vores undersøgelse af det ledende amerikanske S&P 500, viser at man ikke skal vente yderlige med at geninvestere. Dette er på trods af, at markedet i mellemtiden er steget, og situationen derfor subjektivt kan forekomme for risikofyldt.

Man skulle med andre ord have bidt i det sure æble, erkendt at det var en fejl at gå på sidelinjen og hoppet på aktietoget igen: Aktiemarkeder der er steget har en tendens til at stige yderligere.

I de finansielle markeder er der altid ”støj”. Oftest består støjen af forudsigelser og nyheder, og specielt de dystre af slagsen kan medvirke til, at man som investor periodevis vælger at sælge helt eller delvist ud af beholdningen for at mindske risikoen for tab.

Gør man det, har man penge på sidelinjen. Det introducerer en ny risiko: Risikoen for at man ikke får geninvesteret inden markedet er steget igen. Dette kan hæmme investeringsafkastet, da aktietoget er kørt.

DOWNSIDE-RISIKO

Som menneske er de fleste investorer forholdsvis risikoaverse: De er bange for at lide tab.

Rationalet bag at gå delvist kontant og mindske risikoen tager udgangspunkt i begrebet ”downside-risiko”, der er illustreret i tabellen nedenfor til venstre. Den understreger en vigtig del af investering: At hvis man taber ”X” procent, skal der et afkast på langt flere procent til, for at man er tilbage ved udgangspunktet.

Risiko og afkast følges som bekendt ad. Vælger man at sælge ud af sine værdipapirer, mindskes risikoen for tab. Det er isoleret set godt. Samtidig introduceres dog en anden type risiko: At man mister afkast som følge af, at aktiemarkederne stiger, mens de investérbare midler er placeret kontant.

UPSIDE-RISIKO

Matematikken bag tabellen gælder også den modsatte vej: Mister man en kursstigning på 50%, skal markedet falde med 33% for, at man kursmæssigt er tilbage til det punkt, hvor investeringerne blev solgt. Dette kaldes ”upside-risiko” og er illustreret i tabellen nedenfor til højre.

Da aktiemarkeder meget sjældent falder med mere end 20%, er det at miste en kursstigning på for eksempel 50% en reel og meget håndgribelig upside-risiko. Det er det især, fordi den langsigtede historiske trend i aktiemarkedet har været opadgående og også forventes at være det fremadrettet.

Over en periode på 40 år er det kun i 11% af tiden, at markedet er faldet med mere end 20%

ET EKSEMPEL: AT STÅ PÅ SIDELINJEN I ET ÅR

Hvad gør man, hvis man har været ude af et stigende aktiemarked (defineret som en stigning på mere end 10%) i for eksempel 12 måneder? Investerer man igen, eller skal man lade sine midler forblive kontant?

Vores analyse af det brede amerikanske S&P 500 indeks viser, at kursen historisk set de efterfølgende 12 måneder kun meget sjældent er faldet nok til, at der er opstået en købsmulighed, som udligner den foregående stigning på mindst 10%.

En anden interessant observation er, at når markedet var steget med mindst 10% over en periode på 12 måneder kunne man som investor i høj grad forvente et yderligere positivt afkast de efterfølgende 12 måneder.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Undersøgelsen dækker det ledende amerikanske S&P 500 indeks, inkl. udbytter og målt i USD. Undersøgelsen er baseret på data for en periode på 40 år, og dækker således både spektakulære opture som i 1990’erne og perioden lige efter Finanskrisen samt lige så spektakulære nedture i for eksempel 1987-aktiemarkedskrakket, teknologiboblen omkring år 2000 og Finanskrisen i 2008. Antallet af observationer er 5.891.

I over 90% af tilfældene (blå søjle) har kursfaldene været så små, at det ikke har været muligt at genkøbe til en kurs, der var lav nok til, at det tidligere års mistede afkast blev indhentet.

I over 80% af tilfældene (grøn søjle) ville man have opnået et positivt afkast i de efterfølgende 12 måneder, hvis man investerede umiddelbart efter, at man trak sig ud af aktiemarkedet i de foregående 12 måneder. I kun 20% af tilfældene har det kunne betale sig at have sine midler placeret kontant og vente i yderligere.

Ønsker man langsigtet vækst i de investerede midler, hvilket er formålet for de fleste investorer, er det faktisk mere risikofyldt at forblive på sidelinjen end at investere i aktier igen.

DEN STATISTISK SET BEDSTE AFKASTMULIGHED

Med udgangspunkt i S&P 500 taler statistikken historisk set for, at man ikke skal udskyde sin genindtræden i aktiemarkedet yderligere efter at have være ude i 12 måneder, selvom markedet i mellemtiden er steget, og situationen derfor subjektivt kan forekomme for risikofyldt.

Man skulle med andre ord have bidt i det sure æble, erkendt at det var en fejl at gå på sidelinjen og hoppet på aktietoget igen: Aktiemarkeder der er steget har en tendens til at stige endnu mere.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.