Aktuelt er verden lagt i kunstigt koma på grund af en global pandemi, og det er umuligt at undgå en recession. Midt i al fortvivelsen skabes der samtidig også fremtidige muligheder.

Selvom man ikke kan spå om fremtiden, kan historien godt bruges som en rettesnor, og vi har undersøgt data for 100 års amerikansk aktiemarkedshistorie. Tallene viser, at et faldende marked byder på muligheder for en langsigtet og risikotolerant investor: Efter en recession kommer der altid en ekspansion.

Det er meget usædvanligt, at verden lukkes ned af en global pandemi. Det er til gengæld slet ikke usædvanligt, at de finansielle markeder bevæger sig voldsomt. Den nuværende situation er en påmindelse om, at der jævnligt kommer en sort svane forbi, som skaber kaos og ravage på markederne.

Investering er forbundet med risiko, og det er netop i forventningen om et højere afkast, at man som investor påtager sig risikoen ved at investere i aktier. Verden har set værre end dette, og risikoen ved at forblive investeret er blevet kompenseret.

Nedenstående graf viser det gennemsnitlige historiske afkast (målt i USD) over de sidste 100 år efter 1, 2 og 3 år, når det foregående års afkast enten har været højere end 10% eller lavere end -10%.

Tallene viser, at gennemsnitsafkastet for alle tre investeringshorisonter har været højere efter en negativ markedsudvikling i forhold til, når den har været positiv. Det er interessant for den risikovillige investor.

Det højere afkast er dog ikke opnået uden risiko. Ud fra samme data kan man i nedenstående graf se sandsynligheden for et negativt afkast efter 1, 2 og 3 år, når det foregående års afkast enten har været højere end 10% eller mindre end -10%

Grafen viser, at risikoen for tab på kort sigt, når det foregående års afkast har været meget negativt, er større end, når det foregående års afkast har været meget positivt.

Kan man til gengæld undgå at spekulere for meget i timingen (det kan der spekuleres over så længe, at man ikke får investeret) og bære risikoen falder sandsynligheden for tab ved længere tidshorisonter markant.

Dette, kombineret med et højt forventet afkast, har givet den risikotolerante investor historisk attraktive muligheder.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.