Falcon C25 Momentum - Investerer i aktier i det danske OMX C25 indeks

C25 Momentum – Overordnet strategibeskrivelse

En aktieporteføljes afkast afhænger typisk af eksponeringen mod en bestemt ”investeringsfaktor”, hvoraf de mest kendte faktorer er value og momentum, der begge er blevet analyseret fra akademisk og blevet påvist at give merafkast over tid på tværs af både landegrænser og aktivklasser. I Falcon C25 Momentum bruger vi, som beskrevet nedenfor, momentum til at udvælge investeringerne.

Value

Benytter man value, bruger man finansielle nøgletal til at analysere et selskabs indtjeningsevne for at finde lavt prissatte selskaber, der gerne i fremtiden skulle stige i kursværdi grundet den lave prissætning.

Momentum

Benytter man momentum, køber man aktier der, allerede på købstidspunktet, har udvist en positiv prisudvikling. Det gør man under formodning om, at prisudviklingen vil fortsætte i opadgående retning, for det er fra akademisk hold påvist, at de aktier, der er steget mest indenfor det seneste halve til hele år, oftest fortsætter med at stige det næste halve til hele år.

Falcon C25 Momentum

Momentum er den investeringsfaktor, vi benytter i Falcon C25 Momentum. Her udregner vi momentum for, og udvælger vores investeringer blandt, aktierne i det danske Nasdaq OMX C25 indeks samt de mest likvide danske large- og midcap aktier. Vi har brugt momentum til at udvælge danske aktier siden 2012, og har, som det fremgår af grafer og nøgletal på siden her, opnået markant bedre afkast end markedsafkastet.

Risikospredning

Risikospredning er altid fornuftigt, når man investerer – også på strateginiveau. Benytter man både value- og momentumstrategier i sin portefølje samtidigt, kan man opnå både merafkast og lavere udsving i porteføljeværdien, da strategierne er forholdsvis ukorrelerede og dermed ofte skiftes til at give afkast. Den højere afkaststabilitet gør det lettere at være investor.

Diversifikation på strateginiveau

Falcon C25 Momentum kan være strategidiversifikationselement i en portefølje, hvor man ønsker bedre risikojusterede afkast. Det ønsker vi selv i vores egne porteføljer og er derfor selv medinvestorer i Falcon C25 Momentum.

YDERLIGERE LÆSNING

På siden Falcon C25 – Teknisk strategibeskrivelse er strategien beskrevet i nærmere detaljer.

På siderne Hvad er momentum og Baggrunden for momentumeffekten  findes yderligere læsning om momentum.

BLIV MEDINVESTOR

Ønsker du at investere med os i Falcon C25 Momentum, findes yderligere information her.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken