C25 - Analyse af virksomhederne i C25 indekset fra PwC
DA | EN
C25-indeks analyse

C25 analyse: Analyse af virksomhederne i C25-indekset

En ny analyse om C25 indekset fra PwC – C25 by Numbers – viser, at der er omsætningsvækst og stabil indtjeningsevne blandt virksomhederne i det danske C25-indeks. Det resulterer i en flot gennemsnitlig vækst i indtjeningen (EBIT) på 12 % i 2018 i forhold til 2017. Der investeres blandt C25 selskaberne samtidig mere end tidligere, og tendensen fra 2017 med at øge investeringerne er fortsat i 2018.

Se aktuelle kurser for det danske C25 indeks

 

PwC’s nye analyse viser, at 2018 var et godt år for C25-selskaberne. Den samlede omsætning steg 67 mia. kr. til 883 mia. kr. i 2018 fra 816 mia. kr. i 2017. Det svarer til en absolut stigning på 8 %. Udviklingen i den gennemsnitlige omsætning ligger fortsat på et sundt niveau. Hele 18 ud af de 20 selskaber, der indgår i analysen, har oplevet en stigning i omsætningen i forhold til 2017. Væksten på tværs af indekset skal dog også ses i lyset af, at kun 6 ud af 18 selskaber med positiv omsætningsvækst ligger i intervallet med moderat vækst på 0-5 %.

Ifølge analysen er udviklingen i den gennemsnitlige vækst i investeringerne på 23 % (2017: 18 %). Det betyder, at C25-selskaberne generelt investerer mere. 12 ud af 20 selskaber investerer mere, end de gjorde sidste år. Analysen viser desuden, at der tegner sig et positivt billede af forventningerne til fremtiden, hvis vi sammenligner årsregnskabernes outlook for 2019 ift. outlook for 2018.

C25-analysen kan hentes her

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken