Børsnotering af

Falcon Brighter Future

I Falcon Brighter Future sammensætter vi ud fra momentumstrategien en global portefølje af enkeltaktier, som scorer højt i deres respektive branche indenfor bæredygtighed og ansvarlighed.

Der er tale om selskaber, der er “best in class”, og som kontinuerligt forsøger at gøre det bedre. Derudover screenes selskaberne for attraktive fundamentale- eller defensive finansielle karakteristika.

Ved at deltage i tegningen sparer du kurtage i forhold til, hvis du køber investeringsbeviserne på Fondsbørsen. Endvidere vil du kunne følge din investering direkte i din netbank allerede fra første handelsdag den 29. november 2019.

Tegningsblanket skal indsendes senest den 22. november 2019 kl. 16 til din egen bank eller Jyske Bank.

Tegningskursen er fast: kr. 100,35 franco, og der kan købes helt ned til ét investeringsbevis.

Download tegningsblanket

Dokumenter
& links

MÅLET i Falcon Brighter Future er at forene ønsket om en fornuftig risikospredning og et attraktivt langsigtet afkast ud fra momentumstrategien med ønsket om investering i de selskaber, som er de bedste indenfor ansvarlighed og bæredygtighed.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk veldokumenteret investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet et attraktivt afkast på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via momentumberegninger, således at der opnås eksponering mod globale aktier, der giver de bedste risikojusterede afkast, og som udviser bæredygtighed og ansvarlighed i deres forretningsaktivteter.

FORDELENE ved at have Falcon Brighter Future i porteføljen er, at du får diversificering på strateginiveau i forhold til dine eksisterende investeringer indenfor bæredygtighed og ansvarlighed. Samtidig kan du få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold.

Falcon BRIGHTER FUTURE som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

 

Spørgsmål?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Kepler Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken