Bliv medinvestor

Bliv medinvestor

Falcon Invest selskaberne er kundeejede investeringsselskaber, hvor vi som stiftere selv har investeret et pænt tocifret millionbeløb på lige vilkår med eksterne investorer. Vi har dermed hånden på kogepladen og sætter en ære i at tilbyde fair og gennemsigtige vilkår.

Vi ser frem til at byde dig velkommen som medinvestor i Falcon Invest.

Investeringsproces

  1. Ordreblanket udfyldes. Den kan downloades her.
  2. Den udfyldte blanket sendes til [email protected] eller per post til vores adresse.
  3. Vi bekræfter per e-mail, at ordreblanketten er modtaget.
  4. Det ønskede investeringsbeløb overføres til selskabets bankkonto.
  5. Førstkommende mandag implementeres investeringen jf. vores aktuelle porteføljeallokering, således at du modtager ejerandele til kurs indre værdi tillagt 0,1%-0,5% afhængig af beløbsstørrelse (se nederst på siden) til dækning af administrations- og handelsomkostninger.
  6. Du modtager udførlig dokumentation for antallet af aktier (ejerandele), der er erhvervet. Aktierne registreres derudover hos Værdipapircentralen (VP Services), og lægges i depot hos din bank, så du kan se og følge værdien direkte i din egen netbank.
  7. Vi holder dig opdateret med personlige afkastgrafer, månedlige rapporter, nyheder, invitation til investorarrangementer, generalforsamlinger, m.m. Disse informationer og invitationer er naturligvis valgfrie og kan til enhver tid afmeldes.

Investorbeskyttelse

For at investere i Falcon Invest skal man enten være professionel investor som defineret i Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandler eller investere for minimum 100.000 EUR (ca. 750.000 DKK) og samtidig erklære, at man er bekendt med risikoen ved at investere i Falcon Invest. Vi anbefaler, at man anser sin investering hos os som en langsigtet investering, da ekstern research har vist, at jo længere tidshorisont man har, jo højere konfidens er der for et godt langsigtet afkast.

Hvordan kan jeg sælge igen?

Da vi udelukkende investerer i meget likvide børsnoterede aktier og ETF’er, kan du nemt og hurtigt få solgt alle eller en del af dine aktier i Falcon Invest uden restriktioner i forhold til, hvor meget eller lidt, der kan sælges ad gangen. Hver mandag eksekveres eventuelle indløsningsordrer modtaget i den forgangne uge via salg af værdipapirer fra porteføljen. Indløsningsbeløbet fratrækkes 0,1%-0,5% til dækning af administrations- og handelsomkostninger jf. nedenstående tabel, og vil herefter blive overført til din bankkonto.

Honorar og omkostninger

Hos Falcon Invest sætter vi en ære i at tilbyde fair og gennemsigtige vilkår til vores medinvestorer, og har derfor valgt en prisstruktur, hvor vi som forvaltere kun tjener penge, når du gør det. Læs mere om vilkårerne her.

Ind- og udtrædelse

De fleste investeringsselskaber tager mellem 0,5% og 2,5% i gebyr ved ind- og udtrædelse og opnår dermed en ekstra fortjeneste på kunden. Det gør de da hele dette beløb, eller størstedelen heraf, går til forvaltningsselskabet og ikke investeringsselskabet, som man tegner aktier i. I Falcon Invest går pengene til investeringsselskabet, ligesom vi har tilstræbt, at ind- og udtrædelsesomkostninger i høj grad skal afspejle de faktiske omkostninger herved.

Vi har 37 faste trin i kvalitetssikringsprocessen ved ind- og udtrædelse, og de administrative omkostninger er derfor altid ens. Beløbsstørrelse har dog indvirkning på de procentuelle handelsomkostninger, hvorfor det bliver billigere, jo flere penge, der ind- eller udtrædes med jævnfør tabellen nedenfor. Skulle der eventuelt ende med at være en lille fortjeneste ved ind- og udtræden, tilfalder denne investeringsselskabet og vil dermed (marginalt) påvirke din og de andre investorers indre værdi i positiv retning.

Beløb (DKK) Flex / Europe Momentum C25 Momentum
Angivne procenter er af hele beløbet.
Under 2,5 mio. 0,50% 0,40%
2,5 mio. – 5 mio. 0,40% 0,30%
5 mio. – 7,5 mio. 0,30% 0,20%
7,5 mio. – 10 mio. 0,25% 0,15%
Over 10 mio. 0,20% 0,10%

Hold dig opdateret - Med valgfri frekvens

Loading...