Bedste Investeringsforening? - Hvad bør du overveje?
DA | EN
Den bedste investeringsforening

Den bedste investeringsforening

De fleste investorer oplever investering som en kompetencetung og tidskrævende disciplin, og det er derfor nærliggende at søge hjælp hos professionelle – typisk ved at du som privat investor lader en investeringsforening forvalte dine investeringer.

Valg af investeringsforening

Har du ikke mulighed for at følge markedet nøje, men ønsker at investere og samtidig sprede risikoen? Så findes der en række muligheder, du som investor kan gøre brug af. Du kan bl.a. blive investor i en eller flere investeringsforeninger, hvilket er en enkelt måde at investere på.

Når du som investor skal vurdere ”den bedste investeringsforening”, er der en række faktorer, der kan være væsentlige at tage i betragtning, for at du kan vælge den investeringsforening, der er bedst for dig.

For hvad er egentlig den bedste investeringsforening? Det findes der naturligvis ikke noget entydigt svar på, da du som investor subjektivt skal vurdere, hvad der er vigtigst for dig.

Som professionel aktør, har vi hos Falcon Invest nogle bud på, hvad du kan tage med i betragtning, når du skal vurdere, hvilken investeringsforening der er bedst.

1: Hvordan investerer investeringsforeningen?

Alle investeringsforeninger har en klar investeringsprofil, der bl.a. fortæller:

  • Hvad de investerer i – f.eks. danske eller udenlandske aktier, obligationer eller råvarer
  • Hvad afkastet har været over tid
  • Omkostningerne ved at være investor i investeringsforeningen

2: Hvilken investortype er du?

Når du vælger investeringsforening, kan det være en god idé at stille dig selv spørgsmålet ”Hvad forventer jeg i afkast og hvilken risiko er jeg parat til at løbe for at opnå afkastet?” – Det er væsentligt, da risiko og afkast følges ad.

Tommelfingerreglen: Jo højere risiko, jo højere afkastmuligheder – og omvendt. Med det in mente, kan du overveje, hvordan du ser dig selv som investor.

Er du den risikosøgende type, der tør tage højere risiko for at opnå højere afkast? Eller den mere forsigtige type, der ønsker en lavere risiko og et mere stabilt afkast?

4: Investeringsmuligheder

  • Du kan investere både frie midler og pensionsmidler.
  • Du kan til enhver tid sælge
  • Du kan investere i flere investeringsforeninger, så din samlede portefølje passer til dine ønsker og behov
  • Du kan få adgang til markeder, du ellers ikke ville have mulighed for at investere i på en fornuftig måde

5: Investeringsforeninger med forskellige strategier

At investere i investeringsforeninger kan være en fornuftig måde at investere på. I Danmark har stort set alle investeringsforeningerne på markedet fokus på valuefaktoren, når de udvælger værdipapirer. Her forsøger de via finansielle nøgletal at finde lavt prissatte værdipapirer ud fra en forventning om, at kursen vil stige til såkaldt fair value. Det giver god mening og er en veldokumenteret, fornuftig måde at investere på.

En anden velanset og evidensbaseret investeringsfaktor er momentum, der er en påvist tendens til, at markeder eller aktier, der er steget eller faldet meget inden for det seneste halve til hele år, har tendens til henholdsvis at blive ved med at stige eller falde inden for det næste halve til hele år.

En akademisk undersøgelse har vist at en ligevægtet kombination af value- og momentumstrategier kan give et højere afkast og sikre bedre afkaststabilitet. Det giver med andre ord god mening at sprede sine investeringer på både aktivklasse- og strateginiveau.

Læs om mulighederne for at kombinere value og momentum

Hør hvordan adm. direktør og partner i Falcon Fondsmæglerselskab, Thomas Knudsen, kombinerer value og momentum 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken