Aktiv vs. Passiv investering
DA | EN
Aktiv vs passiv investering

Aktiv vs. Passiv investering

I 1991 offentliggjorde den amerikanske professor og Nobelpristager William Sharpe artiklen ‘Arithmetic of active management’. I artiklen argumenteres for, at aktive investorer i gennemsnit opnår lavere afkast end passive investorer, da de som regel har højere omkostninger.

I Sharpening the Arithmetic of Active Management fra den kendte danske økonomiprofessor Lasse Heje Pedersen leveres et interessant bidrag til debatten om aktiv og passiv investering, da der heri rykkes ved en af de grundlæggende antagelser, som William Sharpe opstillede i 1991; nemlig en implicit antagelse om, at markedsporteføljen er konstant. En antagelse, der ikke er opfyldt på grund af for eksempel indeksændringer, emissioner, konkurser, virksomhedsovertagelser, aktietilbagekøbsprogrammer og geninvestering af udbytter.

I en portefølje bestående af amerikanske aktier, hvori der ikke blev handlet, ville den passive investors portefølje efter 10 år kun repræsentere ca. 60 pct. af markedsporteføljen. Passive investorer er således nødt til at handle for at fastholde markedsporteføljen – og oftest til dårligere priser end den aktive forvalter opnår.

 

Aktive investorer kan opnå et merafkast i forhold til passive investorer.

Lasse Heje Pedersen konkluderer, at aktive investorer kan opnå et merafkast i forhold til passive investorer – og at der behov for både passiv og aktiv forvaltning.

Passiv forvaltning tilbyder lave omkostninger og et markedslignende afkast mens aktiv forvaltning tilbyder muligheden for et afkast, der ligger over markedet gennem aktive valg – og naturligvis også risikoen for et lavere afkast end markedet. Man kan derfor overveje at kombinere passive investeringer – for eksempel gennem indeksfonde (ETF’er) – med aktiv forvaltning.

Et godt dansk eksempel på aktiv forvaltning er Falcon Danske Aktier Momentum, hvor vi per medio april siden 2012 har opnået et samlet afkast på 228% (efter alle omkostninger) mod C20/C25 indeksets 160% i samme periode. Altså et markant merafkast, endda opnået med cirka samme risiko som en investering i indekset.

Læs mere om resultaterne og strategien i Falcon Danske Aktier Momentum her.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken