Aktiesparekonto - Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto – Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto er et nyt ord, der nu skal indtræde i de danske investorers ordforråd. Regeringen har nemlig besluttet, at vi danskere skal kunne investere og spare op via en ny kontotype. Læs mere om hvad en denne nye kontotype er – og hvad den kan bruges til – nedenfor.

Hvad er en aktiesparekonto?

Denne nye kontotype er en særlig type investeringskonto, hvor man kan indsætte penge og investere dem i børsnoterede aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsfonde.

Hvad kan der investeres i på en aktiesparekonto?

Midlerne på en aktiesparekonto kan investeres i børsnoterede aktier og/eller aktiebaserede fonde i investeringsforeninger, men kun fonde der er udbyttebetalende, som skattemæssigt behandles som aktier. Da fondene i Falcon Invest er akkumulerende, kan midlerne på denne nye kontotype desværre ikke investeres i vores fonde.

Hvor mange penge kan indsættes?

Hvor mange midler, der kan indsættes på en aktiesparekonto, forventes gradvist at være stigende frem til 2022:

  • 2019: 50.000 kr. per person
  • 2020: 100.000 kr. per person
  • 2021: 150.000 kr. per person
  • 2022: 200.000 kr. per person

Ordningen bliver som udgangspunkt indfaset gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. Regeringen og aftaleparterne bag den nye kontoform beslutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at fortsætte forhøjelsen af loftet herfor.

Beskatning af afkast på en aktiesparekonto

En aktiesparekonto har en lavere beskatning af afkast herpå end den gældende aktieindkomstbeskatning, og dermed er det attraktivt at investere midler herfra.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Værdiforøgelsen af indeståendet beskattes således, mens værditab fremføres til modregning i fremtidige afkast.

HVORDAN OPRETTER MAN EN aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen skal oprettes i din bank, hvilket gøres på lige fod med almindelige bankkonti. Kontakt din bank for nærmere information herom.

MULIGHEDER & begrænsninger

  • Der kan oprettes én aktiesparekonto per person.
  • Der kan handles på kontoen så ofte, som det måtte ønskes.

Såfremt beløbsloftet på kontoen ikke hæves af poltikerne, giver det økonomisk set ikke stor mening at oprette en aktiesparekonto, da besværet, og eventuelle bankgebyrer i forbindelse med oprettelsen, dårligt står mål med skattebesparelsen.

Antages et årligt afkast på 7%, som aktier over tid historisk cirka har givet per år, vil gevinsten det første år med en køb-og-behold strategi være 3.500 kr. før omkostninger. Med en beskatningsbesparelse på 10%-point (17% versus normalt 27%), spares der dermed kun 350 kr. det første år.

Det skal hvert år frem mod 2022 besluttes, om man fra politisk hold vil hæve loftet, hvilket formentlig afhænger af den succes, ordningen har. Undlader mange at oprette en konto på baggrund af det nuværende lofts begrænsede besparelsesmuligheder, giver det måske mindre incitament for politikerne til at lade ordningen fortsætte / øge beløbsgrænsen. Dét kan være argument for at oprette en konto allerede nu trods den i øjeblikket begrænsede skattebesparelse.

Rasmus Sommerskov, Kommunikationsdirektør & Partner - Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Spørgsmål?

Rasmus Sommerskov, Kommunikationsdirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Rasmus startede sin karriere i IT- og rekrutteringsbranchen og stiftede i år 2000 jobportalen IT-Jobbank, der i løbet af få år blev suveræn markedsleder i Danmark. I 2006 solgte han den til børsnoterede StepStone for et tocifret millionbeløb og har siden da været business angel samt arbejdet med investering i børsnoterede værdipapirer.

Se video hvor Rasmus fortæller, hvorfor han har været med til at starte Falcon Invest.

Rasmus kan kontaktes på 71 99 28 88 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken