Afkast på fondene opdateres aktuelt ikke
Vores dataleverandør arbejder på en løsning.
DA | EN
Aktiesparekonto - Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto – Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto er et nyt ord, der nu skal indtræde i de danske investorers ordforråd. Regeringen har nemlig besluttet, at vi danskere skal kunne investere og spare op via en ny kontotype. Læs mere om hvad en denne nye kontotype er – og hvad den kan bruges til – nedenfor.

Hvad er en aktiesparekonto?

Denne nye kontotype er en særlig type investeringskonto, hvor man kan indsætte penge og investere dem i børsnoterede aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsfonde.

Hvad kan der investeres i på en aktiesparekonto?

Midlerne på en aktiesparekonto kan investeres i børsnoterede aktier og/eller aktiebaserede fonde i investeringsforeninger, men kun fonde der er udbyttebetalende, som skattemæssigt behandles som aktier.

Hvor mange penge kan indsættes?

Hvor mange midler, der kan indsættes på en aktiesparekonto, forventes gradvist at være stigende frem til 2022:

  • 2019: 50.000 kr. per person
  • 2020: 100.000 kr. per person
  • 2021: 150.000 kr. per person
  • 2022: 200.000 kr. per person

Ordningen bliver som udgangspunkt indfaset gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. Regeringen og aftaleparterne bag den nye kontoform beslutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at fortsætte forhøjelsen af loftet herfor.

Beskatning af afkast på en aktiesparekonto

En aktiesparekonto har en lavere beskatning af afkast herpå end den gældende aktieindkomstbeskatning, og dermed er det attraktivt at investere midler herfra.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Værdiforøgelsen af indeståendet beskattes således, mens værditab fremføres til modregning i fremtidige afkast.

HVORDAN OPRETTER MAN EN aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen skal oprettes i din bank, hvilket gøres på lige fod med almindelige bankkonti. Kontakt din bank for nærmere information herom.

Der kan oprettes én aktiesparekonto per person, og  der kan handles på kontoen så ofte, som det måtte ønskes.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Kepler Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken