Aktiesparekonto - Hvad er det og hvad kan den bruges til?
DA | EN
Aktiesparekonto - Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto – Hvad er det og hvad kan den bruges til?

Aktiesparekonto er et nyt ord, der nu skal indtræde i de danske investorers ordforråd. Regeringen har nemlig besluttet, at vi danskere skal kunne investere og spare op via en ny kontotype. Læs mere om hvad en denne nye kontotype er – og hvad den kan bruges til – nedenfor.

Hvad kan der investeres i på en aktiesparekonto?

Midlerne på en aktiesparekonto kan investeres i børsnoterede aktier og/eller aktiebaserede fonde i investeringsforeninger, som skattemæssigt behandles som aktier. Dvs. både akkumulerende investeringsforeninger og udbytteudbetalende investeringsforenigner.

Hvor mange penge kan indsættes?

Fra og med 1. januar 2020 kan der indsættes 100.000 kr. pr. person på aktiesparekontoen.

Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet.

Beskatning af afkast på en aktiesparekonto

En aktiesparekonto har en lavere beskatning af afkast herpå end den gældende aktieindkomstbeskatning, og dermed er det attraktivt at investere midler herfra.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Værdiforøgelsen af indeståendet beskattes således, mens værditab fremføres til modregning i fremtidige afkast.

HVORDAN OPRETTER MAN EN aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen skal oprettes i din bank, hvilket gøres på lige fod med almindelige bankkonti. Kontakt din bank for nærmere information herom.

Der kan oprettes én aktiesparekonto per person, og  der kan handles på kontoen så ofte, som det måtte ønskes.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken