9. februar 2018: Er aktiemarkedskorrektionen overstået for nu?
DA | EN

Er korrektionen overstået?

Februar er startet med forholdsvis store udsving på aktiemarkederne. Nøgleordet her er forholdsvis, for vi er som investorer de seneste par år blevet vænnet til støt stigende markeder uden nævneværdige nedadgående korrektioner, men set i et længere perspektiv har der før været mange korrektioner i de finansielle markeder.

 

Store udsving på aktiemarkederne

Er korrektionen overstået for nu? Vi ved det ikke, og vi er endnu ikke stødt på nogen andre, der kontinuerligt kunne forudsige fremtiden på markederne. Hos Falcon Invest kommer vi derfor ikke med forudsigelser, men søger i stedet langsigtede merafkast ved at investere efter momentumfaktoren, der på tværs af tidsperioder, lande og aktivklasser fra akademisk hold er påvist at give merafkast, ligesom vi også har opnået langsigtede merafkast i praksis i Falcon Invest.

Vær tro mod investeringshorisont og risikoprofil

Markederne vil altid gå op og ned på den korte bane, så det vigtige i situationer som nu er at være tro mod den investeringshorisont og risikoprofil, man besluttede sig for, da man investerede – uanset om det er i enkeltaktier, indeksfonde og/eller Falcon Invest.

Læs mere om vores investeringsfilosofi.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken