Ændringer i investeringsrammen for Falcon Danske Aktier Momentum
DA | EN

Ændringer i investeringsrammen for Falcon Danske Aktier Momentum

Senere i juni udvider vi investeringsrammen i Falcon Danske Aktier Momentum og ændrer samtidig sammenligningsindekset fra C25 indekset til Copenhagen Benchmark.

Grunden til ændringerne er, at vi i nær fremtid indsender ansøgning til Finanstilsynet om at blive børsnoteret som investeringsforening i stedet for – som nu – kapitalforening. Det gør vi, da vi som investeringsforening i endnu højere grad kan tiltrække distributører, hvilket i sidste ende betyder flere investorer. Og jo flere investorer vi har, jo lavere vil den enkelte investors omkostning blive, hvilket i sidste ende betyder (endnu) bedre afkast til dig som medinvestor.

Kapitalforeninger er på mange måder underlagt de samme lovkrav som investeringsforeninger, men i investeringsforeninger er spredningskravet blandt investeringerne højere end i kapitalforeninger. Det har ingen betydning for Falcon Europe, Falcon Global og Falcon Flex, men i Falcon Danske Aktier betyder det, at vi skal udvide investeringsrammen og have flere aktier i porteføljen.

I dag udvælger vi investeringerne blandt aktierne i det danske OMX C25 indeks. Fremover vil vi stadig primært udvælge investeringerne blandt aktierne i C25 indekset og vil derudover også udvælge et antal af de mest likvide danske large- og midcap aktier til porteføljen.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken