Denne artikel handler ikke om markedstiming eller om at kunne forudsige markedsudviklingen. Den handler om, at man som investor skal være ekstra opmærksom og godt forberedt. Specielt hvis man er gået helt kontant, delvist kontant eller afventer at investere nye midler. Markederne stiger over tid. Vær derfor altid forberedt på, at de holder op med at falde. Det er der noget, som tyder på, at de er.

Svarer det nuværende aktiemarked til markedet i 2008, hvor det falder yderligere? Eller er det som i 2016, hvor det stiger og ikke ser sig tilbage. Så aktiemarkedet bunden i juni 2022?

Disse spørgsmål stillede vi i vores forrige artikel. Dem vender vi tilbage til i denne artikel.

Vores hovedpointe er dog, som altid, at meninger og forudsigelser er der mange af. Ganske enkelt fordi der er et publikum for det. Sørg for at lave en plan og følg den. Ellers løber markedet uundgåeligt fra dig på et tidspunkt.

OVERVEJ DIT NÆSTE TRÆK

Hvis du allerede er fuldt investeret, er denne artikel ikke relevant for dig.

Du har valgt at acceptere, at aktiemarkedet svinger. Nogle gange meget. Du ved, at du på lang sigt bliver kompenseret for denne usikkerhed. Det gør du i form af et merafkast i forhold til at have midlerne liggende kontant. Du har også accepteret, at det er umuligt at forudsige, hvornår du skal være kontant og ikke være det. Nyhedsoverskrifter påvirker ikke dine investeringsbeslutninger.

Hvis du slet ikke er investeret, eller hvis du mangler at investere nogle kontanter, skal du begynde at overveje, hvad dit næste træk er. Har du ikke en plan, bliver du hægtet af. Selv om humøret er lavt blandt mange aktieinvestorer, er det rent faktisk muligt, at 2023 kan blive et godt år. To på hinanden følgende negative år opstår relativt sjældent.

Måske var juni 2022 bunden? I stedet for at lytte til, hvad de siger (nyhederne, analytikerne, dommedagsprofeterne, etc.) kan man i stedet fokusere på, hvad de gør (aktierne). Der er absolut lyspunkter at spore de seneste måneder. Vi har pudset krystalkuglen.

FREMGANG UNDER OVERFLADEN

Siden juni sidste år er det gået fremad for aktiemarkedet. Specielt når man kigger under overfladen. Herunder ses kursudviklingen i det globale verdensindeks for aktier, MSCI World indeks. Hvert enkelt selskab er vægtet ud fra sin markedsværdi. Det betyder, at store selskaber som Apple og Microsoft vægter mest. Det påvirker indeksudviklingen (uforholdsmæssigt) meget.

Vi har tilsvarende konstrueret et ligevægtet indeks ud fra de samme aktier. Så indgår alle selskaber med nøjagtigt samme vægt. De store selskaber, som er domineret af teknologiaktier, faldt tungest i 2022. Det trak indekset godt ned. Bemærk, hvordan det ligevægtede indeks ikke faldt nær så langt tilbage i december. Det skyldes igen, at teknologiaktierne faldt meget i december. Apple faldt for eksempel med -16%.

1.500 AKTIER TALER DERES SAG

For at en bund skal være på plads, skal aktierne ganske enkelt holde op med at falde og i stedet begynde at stige. Det er verdens mest simple koncept, men svært at forudsige. Til gengæld kan man se på, hvad der faktisk er sket og forholde sig til den viden.

Grafen herunder viser andelen af aktier, som har brudt enten 3 måneders kurstoppe eller kursbunde. Vi har undersøgt dette for udviklingen i de ca. 1.500 selskaber, som indgår i verdensindekset.

Efter vores artikel fra september 2022 faldt aktiemarkedet tilbage, men der blev ikke skabt en ny bund. I september og oktober var der langt flere aktier, som lavede nye 3 måneders kursbunde end nye kurstoppe. Da markedet faldt i september, satte 585 selskaber nye kursbunde, mens kun 185 brød tidligere kurstoppe. I oktober var det henholdsvis 488 og 155. Energi-, sundheds- og finansaktier var nogle af de få sektorer, som viste relativt positive takter.

I november, december og januar er udviklingen vendt til noget, som vi godt kan lide: Der er færre aktier, som laver nye 3 måneders kursbunde. Det vil sige, at flere og flere aktier holder op med at falde. Samtidig er der stadig flere selskaber, der laver nye kurstoppe. Det er positivt!

I december, da verdensindekset faldt med næsten 8%, steg andelen af selskaber med nye kursbunde ikke til niveauet for september og oktober. Næsten alle sektorer deltog også i festen.

LAD IKKE NYHEDERNE DISTRAHERE DIG

Når den tidligere udvikling vendes på hovedet (flere aktier stiger og færre falder), er der god grund til at blive opmærksom. Det sidste du skal gøre er at gå i panik over endnu en nyhedsoverskrift.

Aktuelt er nyhedsstrømmen domineret af PCE-tal, PMI-tal, IFO-tal, rentemøder, recession, inflation, og krig. Den er karakteriseret ved altid at være negativ, uanset om markedet stiger eller falder. Vi bliver bombarderet med negative nyheder.

Selv i 2019, hvor markedet steg, var der bekymringer i overskrifterne: Handelskrig mellem USA og Kina, spændinger i forhold til Nordkorea, Brexit, faldende global økonomisk vækst og spændinger i Mellemøsten. Blot for at nævne nogle få. Alligevel endte verdensmarkedsindekset med at stige med næsten 30%.

Det er nu, at man skal være opmærksom på at undgå at blive fanget i en negativ spiral. Gør du det, og er gået helt eller delvist kontant, kommer du aldrig med igen, hvis markederne bare stiger og stiger fra de nuværende niveauer.

Invester dine midler løbende fremfor på én gang. Det fjerner timingrisikoen og skaber ro.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.