5 gode grunde til at investere i Falcon Invest. Læs dem her.
DA | EN

5 gode grunde

Forskning viser, at nogle få måder at investere på over tid er blevet belønnet med bedre afkast end indeksafkast – det såkaldte markedsafkast. Disse måder kaldes investeringsfaktorer. En af disse er momentumfaktoren, der også i fremtiden forventes at give højere afkast. Dén er en af fem gode grunde til at investere i Falcon Invests børsnoterede fonde.

1. Forskningsbaseret investering

Alle vores investeringsfonde benytter forskningsbaserede momentumstrategier: Køb de aktier, som har klaret sig bedst inden for det seneste halve til hele år og undgå de aktier, der i samme periode har haft mindre kursmæssig medvind.

Det er egentlig almindelig sund fornuft og lige præcis dét, man gør, når man investerer efter en momentumstrategi.

Læs mere om momentuminvestering

2. Højere afkast / potentiale

Vi har valgt udelukkende at arbejde med momentumstrategier, fordi momentum historisk har givet, og også i fremtiden forventes at give, højere afkast – og fordi forskningen bag momentumfaktoren er omfattende, overbevisende og bredt accepteret. Derudover tror vi på, at man skal specialisere sig for at kunne gøre noget ekstraordinært godt, hvilket vores gode afkast, i sær i vores danske aktiefond (se afkastene her), er bevis på. De er skabt med vores danske momentumstrategi.

Som momentuminvestor kan man desuden foretage investeringerne på et systematisk grundlag, uafhængigt af subjektive og eventuelt skiftende porteføljemanagere. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til det langsigtede afkastpotentiale.

Læs mere om investeringsfaktorer og se forskningen bag momentum

3. Hos os står intet med småt

I Falcon Invest får du en 100% gennemsigtig honorarstruktur. For eksempel betaler man som investor hos os – modsat hos mange andre investeringsforeninger – ikke for salg og markedsføring af foreningen, ligesom vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Derudover beregnes det resultatafhængige honorar af nettoafkastet (fremfor af bruttoafkastet) på dine investeringer hos os. Det sikrer interessefællesskab, da det giver incitament til at holde omkostningerne på et minimum og til at skabe bedst mulige afkast til investorerne.

Læs mere om omkostningsstrukturen

4. Læg ikke alle æg i én kurv

Mange andre anbefaler, at man investerer alle sine penge hos dem. Det gør vi ikke.

Vi anbefaler, at man bruger vores børsnoterede fonde som vigtige porteføljeelementer. Men ikke som de/det eneste. Det gode gamle råd om ikke at lægge alle æg i én kurv gælder nemlig også indenfor investering. For der kan være perioder, hvor vores afkast er mindre gode. I sådanne er det godt at have andre investeringer til at opveje i perioden. Og omvendt, når vores afkast er bedre.

Overvej derfor at sprede dine investeringer på både forvaltere og strategier. For eksempel kan momentumfonde som vores med fordel kombineres med indeksfonde eller valuefonde, som de fleste banker og andre investeringsforeninger i Danmark tilbyder.

Læs om value og momentum i samspil

Bliv medinvestor

Da vi er en børsnoteret investeringsforening, kan du nemt blive medinvestor, ligesom du kan følge dine investeringer både her på hjemmesiden og direkte i din egen netbank.

Læs hvordan du bliver medinvestor

Hvordan vi er anderledes

 

De fleste i den finansielle branche prøver via forskellige analyser at forudsige kursudviklingen på de finansielle markeder ved at forsøge at vurdere, om en aktie eller en aktivklasse er over- eller undervurderet. Det gør vi ikke.

Hos Falcon Invest har vi i stedet valgt udelukkende at arbejde med momentumbaserede strategier. Det har vi, da den akademiske research omkring momentumfaktoren både er meget omfattende, overbevisende og bredt anerkendt.

Momentuminvestering gælder simplificeret set om at følge udbud og efterspørgsel, og som momentuminvestorer køber vi de aktier, der i en periode har givet bedre afkast end andre, da det fra akademisk side er påvist, at disse statistisk set også i en periode fremover vil fortsætte med at outperforme andre aktier.

Vi tror på, at man skal specialisere sig for at kunne gøre noget ekstraordinært godt, og at det er sund fornuft at investere ud fra objektive data og kriterier baseret på etableret og anerkendt forskning. Hos os er dine fremtidige afkast således ikke afhængige af skiftende analytikeres evne til at ramme rigtigt, men i stedet af en evidens- og procesbaseret tilgang til investering.

Vores mål at skabe bedre langsigtede afkast til dig end markedsafkastet – med samme eller lavere risiko. Vi bruger derfor hverken gearing eller shortselling i vores porteføljer, og vores investeringer spredes på et fornuftigt antal, og udelukkende meget likvide, børsnoterede værdipapirer valgt ud fra en fast liste, du kender på forhånd. Eksempelvis aktier i det danske C25 indeks i Falcon Danske Aktier Momentum.

Det gamle råd om ikke at lægge alle æg i én kurv gælder også indenfor investering, og forskning viser, at for eksempel value- og momentumstrategier supplerer hinanden godt. Vi anbefaler derfor ikke, at du udelukkende investerer i Falcon Invest, men at du også bruger andre forvaltere og strategier.

Hos os står intet med småt, vores rådgivere er selv investeret i fondene, og vi er eksperter i momentum.

Velkommen hos Falcon Invest.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken