I vores artikler har vi ved flere lejligheder slået et slag for at have den rette tidshorisont, når man investerer – og det er med god grund. Markederne svinger ofte voldsomt og har lange perioder med tilbagefald og sidelæns bevægelser, hvor der ikke sker nogen værdiudvikling. Men hvordan forbliver man langsigtet i praksis? Det har vi givet vores bud på herunder.

Forestil dig en investor der i slutningen af 1997 fik oplyst, at det amerikanske S&P500 indeks de efterfølgende 21 år med sikkerhed ville stige med 7,2% pro anno målt i USD. Det betyder, at $100 bliver til $450, og denne vækstrate er illustreret med den grønne stiplede linje i grafen herunder.

Investoren fik imidlertid ikke oplyst, hvor store udsving der ville være undervejs. Som den gyldne linje viser, ville der være perioder, som i slut 90’erne, hvor investoren havde ligget langt over gennemsnittet og perioder, som efter finanskrisen, hvor investoren havde ligget langt under.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Data for S&P 500 inklusive geninvesterede udbytter (USD)

Uden klare overvejelser om, hvordan de uundgåelige udsving skal håndteres, øges risikoen for at investeringen opgives undervejs og det langsigtede afkast ikke opnås.

1) HAV EN REALISTISK RISIKOPROFIL

Den bedste investeringsstrategi er den strategi, som du kan overholde i praksis. Porteføljen bør derfor aldrig have en større andel af aktier end, at du kan håndtere de uundgåelige kriser og korrektioner, der opstår undervejs.

Risikoprofilen skal ikke revurderes ret ofte og ikke med dramatiske ændringer, med mindre der er en ekstraordinær grund til det. En tweetende amerikansk præsident bør derfor ikke give anledning til at ændre profil. Nye forhold omkring din økonomi kan til gengæld være en god grund til en opdatering af risikoprofilen.

2) FORSTÅ DET DU INVESTERER I

Brug god tid på at sætte dig grundigt ind i dine investeringer.

Typisk vil en portefølje være sammensat af flere fonde, der alle er baseret på forskellige investeringsstrategier. Sørg for at forstå hvordan de enkelte fonde investerer, hvorfor du har dem, og hvordan de spiller sammen med resten af porteføljen.

På vores hjemmeside kan du for eksempel få viden om, hvorfor du med fordel kan kombinere value- og momentumstrategier. Grunden er, at de ofte klarer sig godt på forskellige tidspunkter, og det skaber en diversifikationseffekt.

Med den rette forståelse af alle enkeltdelene i din portefølje øger du sandsynligheden for, at du kan holde den samlede strategi i både medgang og modgang.

3) UNDLAD AT FØLGE OP PÅ DINE INVESTERINGER FOR HYPPIGT

Som investor føles bekymringerne over kurstab ofte meget værre end glæden ved kursgevinster. Det kan give anledning til et kortsigtet fokus, hvor investeringerne følges (for) minutiøst, og markedsbevægelser giver følelsen af ubehag.

Grafen herunder for det ledende S&P 500 indeks viser, hvor meget slutafkastet kan variere alt efter tidshorisont. Med en kort investeringsperiode på 1 år har det kunne svinge fra -48% til +72%. Med en lang horisont på 15-20 år ville afkastet pro anno aldrig have været negativt.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Data for S&P 500 inklusive geninvesterede udbytter (USD) for perioden 1988 til 2019. Figuren viser rullende 1 til 20 års afkast pro anno.

De finansielle markeder kan svinge voldsomt og større eller mindre korrektioner sker ofte. Zoom derfor ud og kig for eksempel kun på porteføljen én gang om måneden. Som grafen overfor viser, opnås gode langsigtede afkast alligevel langsomt og investering er en maraton – ikke et sprint.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.